преглед

на търг

3500-4598

Търг 3500-4598 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 2104

Дата на публикуване: 22.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 202, Средна: 100, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 19

Общо: 337м³

Начална цена: 35909.00 лв.

Стъпка: 359 лв.

Гаранция: 1795 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2021

Документация за провеждане на търг

22.11.2021

Проекто-договор

22.11.2021