преглед

на търг

5600-4597

Търг 5600-4597 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 2203

Дата на публикуване: 22.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здгл, трп

Дървесина (м³): Едра: 159, Средна: 134, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 664, ОЗМ: 18

Общо: 1007м³

Начална цена: 52224.00 лв.

Стъпка: 522 лв.

Гаранция: 2611 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2021

Документация за провеждане на търг

22.11.2021

Проекто-договор

22.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2021