преглед

на търг

5600-4596

Търг 5600-4596 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 202

Дата на публикуване: 22.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здгл, бк, гбр, врб

Дървесина (м³): Едра: 201, Средна: 255, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 571, ОЗМ: 11

Общо: 1049м³

Начална цена: 49594.00 лв.

Стъпка: 496 лв.

Гаранция: 2480 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2021

Документация за провеждане на търг

22.11.2021

Проекто-договор

22.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2021