преглед

на търг

3900-4593

Търг 3900-4593 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 22601

Дата на публикуване: 22.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 52, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 184, ОЗМ: 0

Общо: 246м³

Начална цена: 13380.00 лв.

Стъпка: 133 лв.

Гаранция: 669 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2021

Документация за провеждане на търг

22.11.2021

Проекто-договор

22.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.11.2021