преглед

на търг

2140-4591

Търг 2140-4591 - ДЛС ВИТИНЯ

Обект No. Е2203

Дата на публикуване: 22.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 100

Общо: 200м³

Начална цена: 29800.00 лв.

Стъпка: 298 лв.

Гаранция: 1490 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.11.2021

Документация за провеждане на търг

22.11.2021

Проекто-договор

22.11.2021