преглед

на търг

5800-4583

Търг 5800-4583 - ДГС ПЛЕВЕН

Обект No. 2201

Дата на публикуване: 19.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл, цр, кдб, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 9, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 444, ОЗМ: 0

Общо: 453м³

Начална цена: 29576.00 лв.

Стъпка: 296 лв.

Гаранция: 1478 лв.

Първа дата: 21.12.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2021

Документация за провеждане на търг

19.11.2021

Проекто-договор

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2021