преглед

на търг

3400-4581

Търг 3400-4581 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 22403

Дата на публикуване: 19.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 70, Средна: 56, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 474, ОЗМ: 0

Общо: 614м³

Начална цена: 43350.00 лв.

Стъпка: 433 лв.

Гаранция: 2167 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2021

Документация за провеждане на търг

19.11.2021

Проекто-договор

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2021