преглед

на търг

2140-4575

Търг 2140-4575 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 22105

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 247, ОЗМ: 0

Общо: 302м³

Начална цена: 15103.00 лв.

Стъпка: 151 лв.

Гаранция: 755 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021