преглед

на търг

2140-4574

Търг 2140-4574 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 22104

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 661, ОЗМ: 0

Общо: 697м³

Начална цена: 36916.00 лв.

Стъпка: 369 лв.

Гаранция: 1846 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021