преглед

на търг

2140-4573

Търг 2140-4573 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 22103

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 68, Средна: 85, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 259, ОЗМ: 0

Общо: 413м³

Начална цена: 19026.00 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 951 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021