преглед

на търг

2140-4572

Търг 2140-4572 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 22102

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, дгл, здб, гбр, брз

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 34, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 316, ОЗМ: 0

Общо: 389м³

Начална цена: 17688.00 лв.

Стъпка: 177 лв.

Гаранция: 884 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021