преглед

на търг

5500-4566

Търг 5500-4566 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 2208

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 206, Средна: 148, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 103, ОЗМ: 0

Общо: 462м³

Начална цена: 32028.00 лв.

Стъпка: 320 лв.

Гаранция: 1601 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Проекто-договор

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021