преглед

на търг

5500-4565

Търг 5500-4565 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 2207 м-ци

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, мжд, ак

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 20, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 524, ОЗМ: 0

Общо: 556м³

Начална цена: 31088.00 лв.

Стъпка: 311 лв.

Гаранция: 1554 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021