преглед

на търг

5500-4564

Търг 5500-4564 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 2206

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, мжд, кгбр, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 47, Средна: 43, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1395, ОЗМ: 0

Общо: 1485м³

Начална цена: 78454.00 лв.

Стъпка: 785 лв.

Гаранция: 3923 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Проекто-договор

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021