преглед

на търг

5672-4561

Търг 5672-4561 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2206

Дата на публикуване: 18.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп, мжд

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 81, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 105, ОЗМ: 10

Общо: 337м³

Начална цена: 27235.00 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 1362 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2021

Документация за провеждане на търг

18.11.2021

Проекто-договор

18.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2021