преглед

на търг

5672-4559

Търг 5672-4559 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2204

Дата на публикуване: 17.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк, трп, брз, чрш

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 4, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 344, ОЗМ: 0

Общо: 382м³

Начална цена: 22990.00 лв.

Стъпка: 230 лв.

Гаранция: 1149 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2021

Документация за провеждане на търг

17.11.2021

Проекто-договор

17.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2021