преглед

на търг

5672-4558

Търг 5672-4558 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2203

Дата на публикуване: 17.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 73, Средна: 0, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 97, ОЗМ: 55

Общо: 228м³

Начална цена: 17165.00 лв.

Стъпка: 172 лв.

Гаранция: 858 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2021

Документация за провеждане на търг

17.11.2021

Проекто-договор

17.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2021