преглед

на търг

5672-4557

Търг 5672-4557 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2202

Дата на публикуване: 17.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, чдб, бл, цр, гбр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 73, Средна: 0, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 734, ОЗМ: 0

Общо: 813м³

Начална цена: 50976.00 лв.

Стъпка: 510 лв.

Гаранция: 2548 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2021

Документация за провеждане на търг

17.11.2021

Проекто-договор

17.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2021