преглед

на търг

5672-4556

Търг 5672-4556 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2201

Дата на публикуване: 17.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, чдб, бл, цр, гбр, трп, цр

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 1, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 580, ОЗМ: 0

Общо: 598м³

Начална цена: 46387.00 лв.

Стъпка: 469 лв.

Гаранция: 2342 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2021

Документация за провеждане на търг

17.11.2021

Проекто-договор

17.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2021