преглед

на търг

5620-4555

Търг 5620-4555 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 2201

Дата на публикуване: 16.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 318, Средна: 18, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 308, ОЗМ: 165

Общо: 830м³

Начална цена: 50980.00 лв.

Стъпка: 510 лв.

Гаранция: 2549 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2021

Документация за провеждане на търг

16.11.2021

Проекто-договор

16.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2021