преглед

на търг

5641-4392

Търг 5641-4392 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 2110-1

Дата на публикуване: 19.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 131, Средна: 0, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 905, ОЗМ: 128

Общо: 1218м³

Начална цена: 43904.00 лв.

Стъпка: 439 лв.

Гаранция: 2195 лв.

Първа дата: 20.04.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.03.2021

Документация за провеждане на търг

19.03.2021

Проекто-договор

19.03.2021

Протокол от проведен търг

20.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.04.2021