преглед

на търг

5940-4391

Търг 5940-4391 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2110-2

Дата на публикуване: 15.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1050, Средна: 455, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 14

Общо: 1519м³

Начална цена: 100150.00 лв.

Стъпка: 1002 лв.

Гаранция: 5008 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.03.2021

Документация за провеждане на търг

15.03.2021

Проекто-договор

15.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Договор

14.05.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.04.2021