преглед

на търг

5940-4390

Търг 5940-4390 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2110-1

Дата на публикуване: 15.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1000, Средна: 0, Дребна: 409

Дърва (м³): За огрев: 128, ОЗМ: 0

Общо: 1537м³

Начална цена: 103874.00 лв.

Стъпка: 1039 лв.

Гаранция: 5194 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.03.2021

Документация за провеждане на търг

15.03.2021

Проекто-договор

15.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Договор

14.05.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.04.2021