преглед

на търг

5600-4389

Търг 5600-4389 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 2112

Дата на публикуване: 15.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 27, Дребна: 67

Дърва (м³): За огрев: 1208, ОЗМ: 0

Общо: 1302м³

Начална цена: 42966.00 лв.

Стъпка: 430 лв.

Гаранция: 2148 лв.

Първа дата: 20.04.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.03.2021

Документация за провеждане на търг

15.03.2021

Проекто-договор

15.03.2021

Протокол от проведен търг

20.04.2021

Договор

13.05.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.03.2021

Допълнителен документ

11.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.04.2021