преглед

на търг

5600-4388

Търг 5600-4388 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 2111

Дата на публикуване: 15.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 35, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 183, ОЗМ: 0

Общо: 229м³

Начална цена: 7553.00 лв.

Стъпка: 75 лв.

Гаранция: 378 лв.

Първа дата: 20.04.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.03.2021

Документация за провеждане на търг

15.03.2021

Проекто-договор

15.03.2021

Протокол от проведен търг

20.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.04.2021