преглед

на търг

3474-4387

Търг 3474-4387 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 211106

Дата на публикуване: 15.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 3730, Средна: 607, Дребна: 76

Дърва (м³): За огрев: 98, ОЗМ: 3

Общо: 4514м³

Начална цена: 242246.00 лв.

Стъпка: 2422 лв.

Гаранция: 12112 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.03.2021

Документация за провеждане на търг

15.03.2021

Проекто-договор

15.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2021