преглед

на търг

3474-4386

Търг 3474-4386 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 21204-1

Дата на публикуване: 15.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 597, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 210, ОЗМ: 0

Общо: 807м³

Начална цена: 60635.00 лв.

Стъпка: 606 лв.

Гаранция: 3032 лв.

Първа дата: 20.04.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.03.2021

Документация за провеждане на търг

15.03.2021

Проекто-договор

15.03.2021

Протокол от проведен търг

20.04.2021

Договор

18.05.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.03.2021

Допълнителен документ

18.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.04.2021