преглед

на търг

2240-4385

Търг 2240-4385 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2112ст

Дата на публикуване: 12.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 133, Средна: 2, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 970, ОЗМ: 72

Общо: 1186м³

Начална цена: 58224.00 лв.

Стъпка: 582 лв.

Гаранция: 2911 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2021

Документация за провеждане на търг

12.03.2021

Проекто-договор

12.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.04.2021