преглед

на търг

2240-4384

Търг 2240-4384 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2111ст

Дата на публикуване: 12.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, брз

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 292, ОЗМ: 0

Общо: 292м³

Начална цена: 7248.00 лв.

Стъпка: 72 лв.

Гаранция: 362 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2021

Документация за провеждане на търг

12.03.2021

Проекто-договор

12.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.04.2021