преглед

на търг

2240-4383

Търг 2240-4383 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2102ст

Дата на публикуване: 12.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 249, Средна: 289, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 23, ОЗМ: 7

Общо: 584м³

Начална цена: 27896.00 лв.

Стъпка: 278 лв.

Гаранция: 1395 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2021

Документация за провеждане на търг

12.03.2021

Проекто-договор

12.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.04.2021