преглед

на търг

2240-4382

Търг 2240-4382 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2101ст

Дата на публикуване: 12.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 461, Средна: 49, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 475, ОЗМ: 4

Общо: 990м³

Начална цена: 54373.00 лв.

Стъпка: 543 лв.

Гаранция: 2719 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2021

Документация за провеждане на търг

12.03.2021

Проекто-договор

12.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2021

Допълнителен документ

11.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.04.2021