преглед

на търг

3500-4381

Търг 3500-4381 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 21123

Дата на публикуване: 12.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 799, Средна: 30, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 14, ОЗМ: 35

Общо: 904м³

Начална цена: 66086.00 лв.

Стъпка: 660 лв.

Гаранция: 3304 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2021

Документация за провеждане на търг

12.03.2021

Проекто-договор

12.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2021