преглед

на търг

3500-4380

Търг 3500-4380 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 21122

Дата на публикуване: 12.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 784, Средна: 15, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 245

Общо: 1132м³

Начална цена: 85902.00 лв.

Стъпка: 859 лв.

Гаранция: 4295 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2021

Документация за провеждане на търг

12.03.2021

Проекто-договор

12.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Договор

17.05.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2021

Допълнителен документ

11.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2021