преглед

на търг

3500-4379

Търг 3500-4379 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 21121

Дата на публикуване: 12.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, едлп

Дървесина (м³): Едра: 557, Средна: 99, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 115, ОЗМ: 70

Общо: 878м³

Начална цена: 45171.00 лв.

Стъпка: 451 лв.

Гаранция: 2258 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2021

Документация за провеждане на търг

12.03.2021

Проекто-договор

12.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Договор

14.05.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2021

Допълнителен документ

11.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2021