преглед

на търг

5500-4378

Търг 5500-4378 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 2112

Дата на публикуване: 11.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, дгл, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 117, Средна: 47, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 795, ОЗМ: 27

Общо: 987м³

Начална цена: 43622.00 лв.

Стъпка: 436 лв.

Гаранция: 2183 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.03.2021

Документация за провеждане на търг

11.03.2021

Проекто-договор

11.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.04.2021