преглед

на търг

5620-4377

Търг 5620-4377 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 2112

Дата на публикуване: 11.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 332, Средна: 35, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 323, ОЗМ: 104

Общо: 812м³

Начална цена: 39260.00 лв.

Стъпка: 393 лв.

Гаранция: 1963 лв.

Първа дата: 14.04.2021, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.03.2021

Документация за провеждане на търг

11.03.2021

Проекто-договор

11.03.2021

Протокол от проведен търг

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.04.2021