преглед

на търг

5520-4280

Търг 5520-4280 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2105

Дата на публикуване: 26.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл, цр, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 14, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 497, ОЗМ: 0

Общо: 544м³

Начална цена: 18941.00 лв.

Стъпка: 189 лв.

Гаранция: 947 лв.

Първа дата: 15.12.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2020

Документация за провеждане на търг

26.11.2020

Проекто-договор

26.11.2020

Протокол от проведен търг

15.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2020

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

30.12.2020