преглед

на търг

5520-4279

Търг 5520-4279 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 2104

Дата на публикуване: 26.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, лп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 7, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 883, ОЗМ: 0

Общо: 896м³

Начална цена: 30820.00 лв.

Стъпка: 308 лв.

Гаранция: 1541 лв.

Първа дата: 15.12.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2020

Документация за провеждане на търг

26.11.2020

Проекто-договор

26.11.2020

Протокол от проведен търг

15.12.2020

Договор

08.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2020

Допълнителен документ

05.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2020