преглед

на търг

3460-4275

Търг 3460-4275 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 215050ел

Дата на публикуване: 25.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 46, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 21, ОЗМ: 0

Общо: 133м³

Начална цена: 5698.00 лв.

Стъпка: 57 лв.

Гаранция: 285 лв.

Първа дата: 15.12.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.11.2020

Документация за провеждане на търг

25.11.2020

Проекто-договор

25.11.2020

Протокол от проведен търг

15.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2020