преглед

на търг

2260-4263

Търг 2260-4263 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 21106

Дата на публикуване: 23.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 60, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 28, ОЗМ: 0

Общо: 102м³

Начална цена: 3698.00 лв.

Стъпка: 36 лв.

Гаранция: 184 лв.

Първа дата: 15.12.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2020

Документация за провеждане на търг

23.11.2020

Проекто-договор

23.11.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2020