преглед

на търг

3500-3888

Търг 3500-3888 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 20114-1

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 714, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 190

Общо: 904м³

Начална цена: 104940.00 лв.

Стъпка: 1049 лв.

Гаранция: 5247 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2019