преглед

на търг

3500-3887

Търг 3500-3887 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 20107-1

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1911, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 310

Общо: 2221м³

Начална цена: 263095.00 лв.

Стъпка: 2630 лв.

Гаранция: 13154 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Договор

06.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2019