преглед

на търг

3500-3886

Търг 3500-3886 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 20106-1

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1263, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 150

Общо: 1413м³

Начална цена: 168085.00 лв.

Стъпка: 1680 лв.

Гаранция: 8404 лв.

Първа дата: 10.12.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.12.2019