преглед

на търг

2140-3851

Търг 2140-3851 - ДЛС ВИТИНЯ

Обект No. Е2002

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 100

Общо: 200м³

Начална цена: 26800.00 лв.

Стъпка: 268 лв.

Гаранция: 1340 лв.

Първа дата: 06.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

03.01.2020