преглед

на търг

2260-3992

Търг 2260-3992 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20110

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 435, ОЗМ: 250

Общо: 841м³

Начална цена: 43334.00 лв.

Стъпка: 433 лв.

Гаранция: 2166 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019