преглед

на търг

2260-3991

Търг 2260-3991 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20109

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 401, Средна: 92, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 162, ОЗМ: 237

Общо: 892м³

Начална цена: 39746.00 лв.

Стъпка: 397 лв.

Гаранция: 1987 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 12:30

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019