преглед

на търг

2260-3990

Търг 2260-3990 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20108

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 202, Средна: 40, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 537, ОЗМ: 171

Общо: 957м³

Начална цена: 49427.00 лв.

Стъпка: 494 лв.

Гаранция: 2471 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019