преглед

на търг

2260-3989

Търг 2260-3989 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20107

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 121, Средна: 200, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 243, ОЗМ: 0

Общо: 572м³

Начална цена: 20835.00 лв.

Стъпка: 208 лв.

Гаранция: 1041 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 11:30

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019