преглед

на търг

2260-3988

Търг 2260-3988 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20106

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, дгл

Дървесина (м³): Едра: 404, Средна: 154, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 64, ОЗМ: 0

Общо: 630м³

Начална цена: 32718.00 лв.

Стъпка: 327 лв.

Гаранция: 1635 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019