преглед

на търг

2260-3987

Търг 2260-3987 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 20105

Дата на публикуване: 26.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, дгл, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 279, Средна: 299, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 105, ОЗМ: 0

Общо: 694м³

Начална цена: 30032.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1501 лв.

Първа дата: 13.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Проекто-договор

26.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019